Post Cycle Therapy

Clofi 25 mg (10 pills)
Clofi
$0.75
CLOMID 50 mg (50 tabs)
CLOMID 50 mg
$63.00
Clomid 50 mg (100 tabs)
Clomid 50 mg
$117.00
Clomid 50 mg (50 tabs)
Clomid 50 mg
$63.00
Fertogard 25 mg (10 pills)
Fertogard
$0.66
Fertomid 25 mg (10 pills)
Fertomid
$0.66
Fertyl-M 25 mg (30 pills)
$0.48
Fertyl-Super 100 mg (10 pills)
$1.92
GP Clomiphene 50 mg (30 tabs)
$40.50
GP Helios 40 mcg / 6mg (1 vial)
$27.00
HCG - Fertigyn 2000iu (1 vial)
HCG - Fertigyn
$19.20
HCG HUCOG 2000iu (1 vial)
$20.40
HCG Ovidac 2000iu (1 vial)
$19.20
HCG Pregnyl 1500iu (1 amp)
HCG Pregnyl
$24.00
HCG Sifasi-HP 2000iu (1 amp)
HCG Sifasi-HP
$19.20
HCG ZyhCG 5000iu (1 amp)
$40.80
Klomen 50 mg (10 pills)
Klomen 50 mg
$2.64
Menodac 75iu (1 vial)
Menodac
$28.80
Meriofert 75iu (1 vial)
Meriofert (ex. Merional)
$40.80
PCT 102.5 mg (60 tabs)
$75.00
Promifen 50 mg (50 pills)
Promifen 50 mg
$57.00
Ultima-Clen 40 mcg (50 pills)
$28.50
Ultima-Clomid 50 mg (50 tabs)
$57.00
Ursocol (UDCA) 150 mg (10 pills)
Ursocol (UDCA)
$1.08
Ursocol SR (UDCA) 450 mg (10 pills)
$2.52
Choriomon 5000iu (1 vial)
Choriomon 5000iu
$60.00
Clofert 100 mg (5 pills)
Clofert
$2.10
HCG 5000iu (1 vial)
HCG 5000iu
$52.50

Displaying 1 to 30 of 31 entries